TEENUSED

Hoonete ehitamine on ettevõtte üks põhiteenuseid. Olenevalt lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Enamik ehitistest on võimalik rajada projekteerimise-ehitamise meetodil – see tähendab, et vastutame kogu projekteerimise ja ehitamise protsessi ning tulemuse eest. Meie projekteerimise ja ehituse spetsialistid pakuvad välja kuidas hoone arenduse ja ehituse faasis toime tulla nii ajaliste piirangute kui ka rahaliste võimalustega ning aitavad leida sobivaimad ehituslikud lahendused.

Pakutavad peamised lisateenused:

*Esmane projekteerimine.

*Vundamendi ehitus.

*Müüri- ja fassaaditööd.

*Katuste paigaldus.